Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zájemci o členství v okrskové volební komisi pro volby do Zastupitelstva MČ P15 a Zastupitelstva hl. m. Prahy

Zájemci o členství v okrskové volební komisi se mohou hlásit:
- osobně na ÚMČ P15 ve 2. patře, č. dveří 220
- telefonicky na tel. čísle: 281 003 218, 281 003 220
- e-mailem: Vera.Kalousova@praha.15.cz, Ludmila.Krestanova@praha15.cz

Požadované údaje o zájemcích:
- jméno, příjmení
- datum narození
- adresu trvalého bydliště
- kontaktní adresu
- telefon
- e-mail

Výše odměny:
- člen                           - 2 200 Kč
- místopředseda    - 2 500 Kč
- předseda               - 2 600 Kč

Členem okrskové volební komise může být:
státní občan České republiky a státní občan jiného členského státu EU, který je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České republiky a
a) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a
c) který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.

Člen okrskové volební komise se musí účastnit:
- 13.9.2018 – 1. zasedání OVK
- 20.9.2018, případně 27.9.2018 - školení OVK
- 5.10. a 6.10.2018 – dny voleb

 

Autor článku: oit@praha15.cz 2018 Volby komunální