Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Hledáme zájemce o práci v okrskové volební komisi

Zájemci o práci v okrskové volební komisi při volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24.5 a 25.5.2019
se mohou hlásit na telefonním čísle 281 003 218 nebo e-mailu: vera.kalousova@praha15.cz

Kontaktní osoba. Bc. Věra Kalousová, vedoucí OOSA

Odměna: předseda 2200 Kč, místopředseda 2100 Kč, člen komise 1800 Kč

Autor článku: oit@praha15.cz 2019 volby ep