Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Podmínky hlasování pro občany ČR žijící na území ČR

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky.

Celé znění najdete zde.

Autor článku: oit@praha15.cz 2019 volby ep