Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na školení

Školení okrskových volebních komisí se koná ve středu dne
15.5.2019 od 13:00 hod.
v zasedací místnosti Hasičské zbrojnici
Holoubkovská 323, Praha 10 - Horní Měcholupy

Povinné pro zapisovatele, předsedy a místopředsedy, ostatní
členové jsou rovněž vítáni.

Náhradní termín školení pro ty, kteří nemohou ve výše uvedeném
termínu je 16.5.2019 v 9:00 hod.

v zasedací místnosti Hasičské zbrojnici.


                                                                                                                                                           Milan We n z I
                                                                                                                                                           starosta Městské části Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz 2019 volby ep