Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Vydávání občanských průkazů během voleb (OP-blesk)

Pátek  24.5.2019    od 13:30 – 21:30
Sobota 25.5.2019   od 08:00 – 13:00

Přinést s sebou 2x foto (4,5 cm x 3,5 cm), originál rodného listu nebo platný řidičský průkaz

Z důvodu ztráty nebo odcizení 100 Kč správní poplatek

Autor článku: oit@praha15.cz 2019 volby ep