Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Souhrn opatření městské části Praha 15

Městská část Praha 15 svými postupnými kroky a dle vývoje přijala tato opatření, doporučení a návrhy proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19):

 • poskytnutí roušek pro CSOP a seniory - průběžně dle dostupnosti
 • aktivace krizového štábu a bezpečnostní rady MČ Praha 15
 • doporučení k uzavření mateřských škol zřizovaných MČ Praha 15 od 16. 3. 2020 do odvolání
 • doporučení ohledně pedagogických a nepedagogických pracovníků, provozu školní družiny a jídelny
 • zajištění zrušení plánované odstávky vodovodu ve spolupráci se společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
 • organizační a hygienická opatření na úřadě MČ Praha 15
 • příprava na zajištění dětských skupin dle rozhodnutí Vlády ČR ve spolupráci s hl. m. Praha
 • přerušení provozu tzv. Spolkového domu Varta
 • uzavření hřišť a dalších sportovišť ve správě MČ Praha 15
 • zahájení činnosti operativní skupiny pro:
     * zásobování hygienickým materiálem (CSOP, SOJ, hasiči, zaměstnanci vč. příspěvkových organizací)
     * pomoc seniorům, handicapovaným a osamělým osobám (nákupy, rozvoz stravování, ....ap.)
     * koordinaci dobrovolníků
 • zrušení valorizace nájemného u bytů a nebytových prostor v objektech ve svěřené správě MČ Praha 15
 • spuštění centrálních linek pomoci od 23.3.2020  (tel. 281 003 707, tel.: 607 044 932) MČ Praha 15 (PO - PÁ od 8.00 do 12.00 hod.) 
 • intenzivní informovanost prostřednictvím aplikace Mobilního rozhlasu Prahy 15, SMS zpráv, .... apod.


Aktualizované informace z městské části a hlavního města Prahy

27. 3. 2020       KE ZPŮSOBŮM DISTRIBUCE OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ
25. 3. 2020       AKTUÁLNÍ KROKY VEDENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 KE ZMÍRNĚNÍ DOPADU KRIZE ..
25. 3. 2020       SDĚLENÍ K ČINNOSTI MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
24. 3. 2020       JAK POMOCI NAŠIM DĚTEM ROZUMĚT TOMU, CO SE DĚJE S COVID-19 (PDF, 1.07 kB)
23. 3. 2020       INFORMAČNÍ LETÁK PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ OSOBY (PDF, 41 kB)
                                               
17. 3. 2020       ŽÁDOST A OZNÁMENÍ - K VYŘIZOVÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ NA ÚŘADĚ MČ PRAHA 15
16. 3. 2020       ZAHÁJEN PROVOZ PORTÁLU http://www.ucime.online/ a INTERNETOVÉHO Rádia Ámos,
16. 3. 2020       POKYN HMP PRO VYHRAZOVÁNÍ STÁNÍ PRO VOZIDLA IZS, ...
16. 3. 2020       K OMEZENÍ KONÁNÍ SŇATKŮ – MHMP, MVČR
16. 3. 2020       ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
16. 3. 2020       PROVOZ ORDINACÍ POLIKLINIKY GOLFOVÁ - HOSTIVAŘ
16. 3. 2020       PROVOZNÍ OPATŘENÍ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
14. 3  2020       ŽIVOT 90 OTEVÍRÁ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY
14. 3. 2020       KRIZOVÁ LINKA PRO SENIORY NAD 65 LET – NONSTOP TEL.: 800 160 166
13. 3. 2020       UZAVŘENÍ mateřských škol zřizovaných MČ Praha 15 od 16. 3. 2020 do ODVOLÁNÍ!