Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Souhrn opatření městské části Praha 15

Městská část Praha 15 svými postupnými kroky a dle vývoje přijala tato opatření, doporučení a návrhy proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19):

 • poskytnutí roušek pro CSOP a seniory - průběžně dle dostupnosti
 • aktivace krizového štábu a bezpečnostní rady MČ Praha 15
 • doporučení k uzavření mateřských škol zřizovaných MČ Praha 15 od 16. 3. 2020 do odvolání
 • doporučení ohledně pedagogických a nepedagogických pracovníků, provozu školní družiny a jídelny
 • zajištění zrušení plánované odstávky vodovodu ve spolupráci se společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
 • organizační a hygienická opatření na úřadě MČ Praha 15
 • příprava na zajištění dětských skupin dle rozhodnutí Vlády ČR ve spolupráci s hl. m. Praha
 • přerušení provozu tzv. Spolkového domu Varta - provoz Spolkového domu obnoven od 30.4.
 • uzavření hřišť a dalších sportovišť ve správě MČ Praha 15 - sportovní hřiště znovu otevřeny 9.4.
 • zahájení činnosti operativní skupiny pro:
     * zásobování hygienickým materiálem (CSOP, SOJ, hasiči, zaměstnanci vč. příspěvkových organizací) 
       probíhá průběžně
     * distribuci dezinfekčního gelu na ruce občanům - probíhá
     * pomoc seniorům, handicapovaným a osamělým osobám (nákupy, rozvoz stravování, ....ap.) - probíhá průběžně
     * koordinaci dobrovolníků
 • zrušení valorizace nájemného u bytů a nebytových prostor v objektech ve svěřené správě MČ Praha 15
 • spuštění centrálních linek pomoci od 23.3.2020  (tel. 281 003 707, tel.: 607 044 932) MČ Praha 15 (PO - PÁ od 8.00 do 12.00 hod.) 
 • dezinfekce vnitřních prostor v objektech ve svěřené správě městské části - probíhá
 • proběhla dezinfekce herních prvků na všech dětských hřištích a oddechových místech, které jsou ve správě městské části
 • intenzivní informovanost prostřednictvím aplikace Mobilního rozhlasu Prahy 15, SMS zpráv, .... apod.


Aktualizované informace z městské části a hlavního města Prahy

07. 4. 2020       DEZINFEKCE VŠECH 40 DĚTSKÝCH HŘIŠŤ / ODDECHOVÝCH MÍST A OTEVŘENÍ SPORTOVNÍCH HŘIŠŤ (aktualizováno 9.4.)
07. 4. 2020       NA CZECHPOINT KONČÍ OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN
07. 4. 2020       DISTRIBUCE DEZIFENKČNÍHO PŘÍPRAVKU NA RUCE
01. 4. 2020       DISTRIBUCE DEZIFENKČNÍHO PŘÍPRAVKU DO SVJ A BD
27. 3. 2020       KE ZPŮSOBŮM DISTRIBUCE OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ
25. 3. 2020       AKTUÁLNÍ KROKY VEDENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 KE ZMÍRNĚNÍ DOPADU KRIZE ..
25. 3. 2020       SDĚLENÍ K ČINNOSTI MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
24. 3. 2020       JAK POMOCI NAŠIM DĚTEM ROZUMĚT TOMU, CO SE DĚJE S COVID-19 (PDF, 1.07 kB)
23. 3. 2020       INFORMAČNÍ LETÁK PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ OSOBY (PDF, 41 kB)
                                               
17. 3. 2020       ŽÁDOST A OZNÁMENÍ - K VYŘIZOVÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ NA ÚŘADĚ MČ PRAHA 15
16. 3. 2020       ZAHÁJEN PROVOZ PORTÁLU http://www.ucime.online/ a INTERNETOVÉHO Rádia Ámos,
16. 3. 2020       POKYN HMP PRO VYHRAZOVÁNÍ STÁNÍ PRO VOZIDLA IZS, ...
16. 3. 2020       K OMEZENÍ KONÁNÍ SŇATKŮ – MHMP, MVČR
16. 3. 2020       ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
16. 3. 2020       PROVOZ ORDINACÍ POLIKLINIKY GOLFOVÁ - HOSTIVAŘ
16. 3. 2020       PROVOZNÍ OPATŘENÍ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
14. 3  2020       ŽIVOT 90 OTEVÍRÁ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY
14. 3. 2020       KRIZOVÁ LINKA PRO SENIORY NAD 65 LET – NONSTOP TEL.: 800 160 166
13. 3. 2020       UZAVŘENÍ mateřských škol zřizovaných MČ Praha 15 od 16. 3. 2020 do ODVOLÁNÍ!

 

vyhrazování parkovacích stání vozidel personálu zdravotnických zařízení

Pokyn, kterým se stanoví postup pro vyhrazování parkovacích stání vozidel personálu zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb poskytujících terénní formou sociální péči o seniory a zdravotně postižené, složek IZS, AČR a krizových štábů městských částí z důvodu omezení provozu úřadů v souvislosti s nákazou koronavirem.

Podrobnosti

Nová informační linka

V provozu je nová informační linka 1212. Je celostátní, bezplatná a dozvíte se na ní potřebné informace o koronaviru. Na toto číslo volejte, máte-li otázky ohledně nákazy, prevence či správného postupu při výskytu příznaků. Linka 155 slouží pro pacienty s akutními stavy.

Podrobnosti