Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

AKTUÁLNÍ KROKY VEDENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 KE ZMÍRNĚNÍ DOPADU KRIZE Z VÝSKYTU KORONAVIRU

Vážení spoluobčané,

ve věci aktuálního dění, stávajících a budoucích činností městské části Praha 15 sdělujeme, že:

 • je průběžně zajištěno a dále pokračuje zásobování Centra sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP) a Sociální ošetřovatelské jednotky (SOJ) v Parmské ulici ochrannými prostředky a dalším materiálem

 • je zajištěn a probíhá rozvoz obědů seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům

 • je zajištěna a probíhá sociální pomoc seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům

 • jsou v provozu centrální linky pomoci Prahy 15

  tel.: 281 003 707 a tel.: 607 044 932 (PO - PÁ od 8.00 do 12.00 hod.) 

 • je zřízena operativní skupina krizového štábu Prahy 15

 • je zajištěn provoz úřadu MČ Praha 15 v nouzovém režimu


Rada městské části Praha 15 již rozhodla o:

 • zrušení valorizace nájemného z bytů a nebytových prostor pro rok 2020

 

Rada městské části Praha 15 připravuje:

 • materiál s návrhem odpuštění nájemného v nebytových prostorech ve správě MČ Praha 15 u těch subjektů, na které dopadlo nařízení Vlády České republiky

 

Operativní skupina krizového štábu Prahy 15 připravuje na zítra, tj. na 26. 3. 2020 před polednem:

 • distribuci ochranných roušek a informačního letáku seniorům 80+ do jejich domovů

 

O dalším postupu a vývoji budeme průběžně informovat.

 

Operativní skupina krizového štábu Prahy 15

V Praze 15 dne 25. 3. 2020, 11:00 hod.

Koronavir