Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Distribuce desinfekčního přípravku na ruce, polymerová desinfekce vnitřních prostor a herních prvků dětských hřišť ve správě městské části

V průběhu několika posledních týdnů trvání nouzového stavu bylo cíleně distribuováno alespoň minimální množství desinfekčního antivirového přípravku na ruce občanům v Praze 15.
Městská část se, ještě do avizovaného konce nouzového stavu (17. 5. 2020), soustředí při distribuci desinfekce na ruce a jednorázových roušek na dokončení cíleného zásobení seniorů. Poté bude vyhodnocen aktuální stav potřebných rezervních zásob, zejména pro sociální, školská a zdravotnická zařízení, a případný další postup a způsob distribuce.
Množství desinfekčního přípravku na ruce, distribuované pro rodiny, vycházelo z předpokládaného objemu, který nám byl tehdy přislíben tak, aby se na každého, kdo projeví zájem, i dostalo. Mimo nezbytných rezerv bylo či ještě bude rozvezeno vše, co jsme získali.
Děkujeme za dosavadní spolupráci dobrovolným hasičům i za pomoc při organizaci zástupcům společenství v bytových domech i správcovským firmám.
Polymerová desinfekce vnitřních prostor budovy úřadu a dalších objektů ve správě městské části probíhá od neděle 3. 5. až do úterý 5. 5.
Polymerová desinfekce herních prvků dětských hřišť ve správě městské části bude opakovaně provedena v týdnu od 4. do 7. května.

Operativní skupina krizového štábu Prahy 15

Autor článku: oit@praha15.cz Koronavir