Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Hladní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy sděluje

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, Odbor živnostenský a občanskosprávní, Oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace sděluje:

Návazně na opatření MHMP proti šíření onemocnění COVID-19 došlo k úpravě úředních hodin určených ke kontaktu s veřejností. V této souvislosti jsou omezeny také úřední hodiny, v nichž provádíme vyšší ověřování matričních dokladů pro použití v zahraničí. Až do odvolání bude tato služba poskytována pouze ve středu od 13.00 do 16.00 hod., a to na přepážce č. 58 v přízemí Škodova paláce. Vstup do Škodova paláce je možný pouze hlavním vchodem z Jungmannovy ulice (zadní vchod z ulice Charvátova je pro veřejnost uzavřen a budovou tedy nelze procházet). Všem žadatelům doporučuji využít možnosti požádat o připojení vyššího ověření písemným podáním zaslaným prostřednictvím poskytovatele poštovní přepravy.

Předpokládám, že bude rovněž omezen provoz legalizačního oddělení Ministerstva zahraničních věcí, nicméně přesné informace zatím nejsou známy. Úřední hodiny Ministerstva spravedlnosti pro připojení Apostille či superlegalizaci justičních a notářských listin (např. rozsudky o rozvodu manželství, překlady veřejných listin) jsou od dnešního dne až do odvolání zrušeny. O ověření těchto listin lze žádat pouze korespondenčně. Stejně tak je zcela uzavřeno i pracoviště Rejstříku trestů.

Autor článku: oit@praha15.cz Koronavir