Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

KE ZPŮSOBŮM DISTRIBUCE OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ

Vážení spoluobčané,

v současné neutěšené situaci na trhu s osobními ochrannými pomůckami a prostředky se městská část snaží nepřetržitě tyto průběžně opatřovat a doposud je jí podařilo získat a distribuovat na 4 tis. kusů roušek a respirátorů třídy FFP 1 a FFP2 a desítky litrů dezinfekcí.
Prioritně je snaha tímto materiálem zabezpečit potřeby zejména Centra sociální ošetřovatelské pomoci (CSOP), Sociální ošetřovatelské jednotky (SOJ) a všechny další pracovníky a dobrovolníky, kteří jsou, díky povaze své práce, denně v kontaktu se seniory, klienty a veřejností.


Ochranné roušky

  • Včera, tj. ve čtvrtek 26. března byly, zejména prostřednictvím dobrovolníků ČČK, rozneseny ochranné roušky v počtu 3 tis. ks místním občanům ve věku nad 80 let.

  • Distribuce ochranných roušek dalším seniorům a zdravotně znevýhodněným osobám bude pokračovat bezprostředně poté, co se nám je podaří na trhu, nebo ve spolupráci s HMP, opatřit. Odhadem je, že další distribuce proběhne začátkem příštího týdne.

Počet občanů, pro které je distribuce určena, žije v Praze 15 více jak 4.700. Zajištění cílového počtu ochranných roušek (ca 15 tis. Ks) pro první etapu distribuce, a následně i dostatečné rezervy, je tak pro nás jedním z prvořadých cílů.

Průběžně probíhá zásobování občanů látkovými rouškami šitých dobrovolníky, které jsou k dispozici ve vstupní hale úřadu na tzv. „rouškovníku“.


Antibakteriální gel

  • Jednotkové množství antibakteriálního gelu a dalších desinfekčních prostředků, které má městská část k dispozici, zatím postačuje pro všechny pracovníky a dobrovolníky, kteří jsou, díky povaze své práce, denně v kontaktu se seniory, klienty a veřejností.

  • První větší dodávka antibakteriálního gelu je očekávána do konce tohoto týdne. Podobu jeho distribuce občanům stále zvažujeme i kvůli nedostatku menších lahviček pro jeho rozlévání.


Dezinfekce budov

Podařilo se zajistit specializovanou firmu, která provede v první etapě polymerovou dezinfekci Polikliniky Golfová a Tenisová, bytových domů Herbenova, Hostišovská, Štěrboholská a U Továren a budovy ÚMČ Praha 15. Účinnost této metody dezinfekce je 21 dní.

Zástupcům SVJ, kde je městská část členem, bude prozatím distribuována tekutá dezinfekce v kanystrech.


O dalším postupu i možné pomoci vás budeme dále informovat.

Děkujeme za dosud poskytnutou pomoc.


Operativní skupina krizového štábu Prahy 15

V Praze 15 dne 27. 3. 2020, 9:50 hod.


Další informace zveřejňujeme průběžně na webu městské části Praha 15, v aplikaci Mobilní rozhlas a na sociálních sítích.

ODKAZ NA WEB ZDE - Souhrn opatření městské části Praha 15 a aktualizované informace

 

Koronavir