Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Ministerstva vnitra ke konání sňatečných obřadů

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, Odbor živnostenský a občanskosprávní, Oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace sděluje:

aktuální informaci Ministerstva vnitra ke konání sňatečných obřadů po dobu platnosti usnesení vlády České republiky č. 215 ze dne 15. 3. 2020. Jde o informaci schválenou náměstkem ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy. Z obsahu informace vyplývá, že v době krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území České republiky nelze konat sňatečné obřady.

Ministerstvo vnitra řeší společně s Ministerstvem financí otázku správních poplatků v případě, kdy se obřad konaný na jiném vhodném místě nebo v jinou než určenou dobu nemohl konat z důvodu mimořádných opatření. Finální stanovisko bude poskytnuto matričním úřadům v nejbližších dnech.

Pokud jde o určování otcovství souhlasným prohlášením, tento úkon lze před matričním úřadem učinit. Je však třeba respektovat skutečnost, že úřední hodiny byly usnesením vlády omezeny na pondělí a středu po třech hodinách.

Autor článku: oit@praha15.cz Koronavir

Soubory ke stažení

info

Velikost souboru: 485,10kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno