Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

SDĚLENÍ K ČINNOSTI MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15


Vážení spoluobčané,

v rámci průběžného informování ve věci opatření v souvislosti s onemocněním SARS CoV-2 (COVID-19), které je uveřejňováno na webových stránkách, se představitelé městské části rozhodli rozšířit informace i formou tohoto sdělení.

Nejprve však dovolte vyjádřit poděkování Vám všem za trpělivost, shovívavost a pochopení nastalé situace, zejména omezení provozu úřadu. Velmi si vážíme Vašeho přístupu a oceňujeme a děkujeme za veškerou pomoc nám, ale i Vaši vzájemnou sousedskou. Děkujeme všem, kteří šijí a přinášejí roušky na zdejší úřad, které jsou bezprostředně k dispozici občanům. Děkujeme dobrovolníkům z řad Českého červeného kříže, kteří nám pomáhají s různými činnostmi.

Až do neděle 22. 3. 2020 byla městská část zcela odkázána sama na sebe při zajišťování naprosto nedostatkových ochranných pomůcek a prostředků (roušky, dezinfekce apod.) S vynaložením velkého úsilí se dařilo zajišťovat z různých zdrojů množství tohoto materiálu v jednotkách kusů pro potřeby sociální ošetřovatelské jednotky na Parmské, CSOP a zaměstnance úřadu, kteří přicházejí do bezprostředního kontaktu s občany.

Pro výkon činností tak máme pořízeno, případně přislíbeno od firem, jen kusové množství ochranných pomůcek. Jedná se převážně o jednorázové roušky, popř. respirátory FFP1 a FFP2. Jejich potřeba jde do tisíců kusů. V pondělí hl. m. Praha uvolnilo pro městskou část 2600 ks jednorázových roušek, které se budeme snažit poskytnout CSOP, SOJ Parmská a případně s pomocí ČČK i seniorům. Bohužel všechny potřeby nelze pokrýt.

Velkou pomoc představuje usnesení ZMČ č. 15/24, ze dne 19. 3. 2020, kterým byla schválena dotace pro městské části, účelově vázaná na krytí mimořádných potřeb při řešení krizové situace v souvislosti s šířením koronaviru. Městská část má záměr využít tyto prostředky na nákupy ochranných pomůcek a prostředků, dále krytí ztrát z titulu neuplatnění valorizace nájemného pro rok 2020 a propadu výnosů, které by městské části příslušely z vybraného nájemného za pronájem nebytových prostor těm subjektům, na které dopadá opatření MZ ČR - nouzový stav - vyhlášený Vládou ČR. Záměrem vedení městské části je těmto nájemcům prominout nájemné za II. čtvrtletí roku 2020.   

Rada městské části a vzniklá operativní skupina krizového štábu Prahy 15 popsala, resp. navrhla plánovaný rozsah krizových činností, které bude potřeba zabezpečovat v rámci MČ Praha 15 a její příspěvkové organizace po dobu, která to bude vyžadovat:

Rozsah činností MČ Praha 15:

 • Provoz Centra sociální a ošetřovatelské činnosti (CSOP) a další činnosti
             - rozvoz obědů seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům
             - sociální pomoc seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům

 • Provoz Sociální a ošetřovatelské jednotky (SOJ)

 • Příprava pro zajištění provozu dětských skupin (3-10 let) pro pracovníky Integrovaného záchranného systému a dalších složek

 • Zřízení a provoz centrálních linek pomoci na ÚMČ Praha 15

 • Zahájení činnosti operativní skupiny krizového štábu Prahy 15

 • Koordinace dobrovolníků a sousedské pomoci

 • Shromažďování a poskytování roušek dle aktuálního stavu zásob

 • Provoz úřadu MČ Praha 15

 • Zrušení valorizace nájemného z bytů a nebytových prostor pro rok 2020


O dalším postupu a vývoji budeme občany a firmy průběžně informovat.


Operativní skupina krizového štábu Prahy 15


Děkujeme za již poskytnutou pomoc od firmy Phoenix lékárenský velkoobchod, a.s., firma z Hostivaře a také všem, kteří se pustili do šití roušek, kterými pomáhají zásobit potřebu místních občanů.

 

Koronavir