Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Výměna osobních dokladů

Vážení občané,

dovolujeme si Vás upozornit, že se skončením nouzového stavu nejsou neplatné doklady (občanské průkazy a cestovní doklady) ostatními subjekty uznávány k prokázání totožnosti a je na místě si požádat v co možná nejkratší době o nové doklady, zejména občanský průkaz, u kterého je povinnost jej mít.

Autor článku: oit@praha15.cz Koronavir