Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Bezpečnostní rady a Krizového štábu MČ Praha 15 dne 11. 3. 2020

Zápis z jednání Bezpečnostní rady a Krizového štábu MČ Praha 15 dne 11. 3. 2020

 

Zahájení: 10:00 hodin                                                                        Ukončení: 12:00 hodin

 

Přítomni: dle prezenční listiny

 

Starosta Milan Wenzl, zahájil jednání Bezpečnostní rady.

Seznámil přítomné s výsledky jednání Bezpečnostní rady státu a Bezpečnostní rady MHMP.

Informoval o sdělení České pošty, s.p. o možném dočasném omezení doručování a možném bezkontaktním doručování.

Ve spolupráci s tajemníkem úřadu se připravuje návrh opatřeních se snahou minimalizovat nebezpečí rozšiřování nákazy. Byly zrušeny všechny akce pořádané městskou částí.

Mgr. Aleš Cejnar, MPA

 • část (cca 20) zaměstnankyň bude čerpat ošetřovné 9 pracovních dní. Chod úřadu není ohrožen.
 • pravidelná informovanost občanů na webu, fb, Mobilním rozhlasu
 • kladen důraz na zvýšenou hygienu
 • snaha zajistit dostatek dezinfekčních prostředků a bezdotykových dezinfekčních nádrží, které by mohly být umístěny ve vestibulu úřadu
 • bylo doporučeno, aby se co možná nejvíce agendy vyřizovalo telefonicky

Ing. Květoslav Marek

 • dotaz na MHMP na funkčnost roušek, které vlastní městská část od epidemie ptačí chřipky. Čeká se na vyjádření.
 • požadavek z MHMP na počet respirátorů potřebných pro domovy seniorů, u kterých je městská část zřizovatelem
 • důraz na jednotnost a podporu se starosty okolních městských částí
 • maximální součinnost všech zainteresovaných – police, hasiči a úřad
 • lékařské ordinace, kde pronajímatelem MČ, se ohledně nedostatku hygienických potřeb mají obracet na krizový štáb MHMP

Bc. Peter Sabol – ředitel OŘ MP Praha 15

 • otázka bezdomovců – většinou jsou podchyceni. Jsou připravovány informační letáky. Zatím informují strážníci ústně. Jedná se operativně dle pokynů HMP.

Mjr. Ing. Libor Dostál – HZS hl. m. Prahy

 • v ulici Pod průsekem 74 je zřízena bezplatná dekontaminační stanice techniky. Případná žádost musí být projednána na KOPIS HZS na tel. č. 950 816 101 – 4
 • připravenost jednotek HZS jednat podle pokynů vlády a MHMP

Ing. Jiří Markuci – velitel JSDH

 • jednotka SDH připravena pro možnou výpomoc při řešení úkolů na základě rozhodnutí a pokynů KOPIS HZS
 • všechny akce v Hasičské zbrojnici zrušeny
 • soutěže hasičů zrušeny

Městská část i bezpečnostní složky jsou připraveny reagovat na nastalou situaci.

Jednání od 11 hodin pokračovalo jednáním Krizového štábu za přítomnosti členů Bezpečnostní rady MČ Praha 15, místostarostů MČ Praha 15, starostů MČ Praha – Petrovice, Dolní Měcholupy, Dubeč, Štěrboholy – viz prezenční listina

 • členové Krizového štábu se vzájemně informovali o přijatých a následně plánovaných mimořádných opatřeních   
 • mimo ZŠ je v MČ Praha – Petrovice uzavřena i MŠ
 • všechny kulturní i společenské akce v dotčených městských částech jsou zrušeny
 • prostory polikliniky v Petrovicích jsou od 9. 3. 2020 pravidelně dezinfikovány
 • Michal Fischer, místostarosta MČ Praha 15 – informoval přítomné o rozhodnutí PVK Praha provést přerušení dodávky vody dne 31. 3. 2020 od 8.00 do 20.00 hodin. S ohledem na mimořádná opatření požádal Krizový štáb o zaslání žádosti o posunutí termínu plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací na vodovodním řadu. Důvodem je zajištění dostatečné hygieny pro seniory, tj. Dům s pečovatelskou službou a Dům zvláštního režimu.

Shoda všech přítomných na maximální součinnosti, vzájemnou informovanosti, nešíření paniky, zklidňování situace, poskytování relevantních informací občanům prostřednictvím sociálních sítí. V případě nutnosti obratem pokračovat v jednáních.

 

Zapsala: K. Rathausová

Za správnost: Ing. Květoslav Marek

V Praze dne: 13. března 2020  

Zápis schvaluji:                                            Milan Wenzl – předseda BR a KŠ MČ Praha 15

                                              

Autor článku: oit@praha15.cz Koronavir

Soubory ke stažení

Zápis z jednání

Velikost souboru: 64,41kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno