Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

VÝSTRAHA ČHMÚ - NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Číslo:  PVI_2019/47

Vydaná: středa 24.04.2019 10:57  (08:57 UTC)

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha
        Středočeský
        Karlovarský
        Plzeňský
        Jihočeský
        Pardubický
        Královéhradecký
        Liberecký
        Ústecký
        od středy 24.04.2019 11:00  do soboty 27.04.2019 00:00

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Vysočina
        Jihomoravský
        Zlínský
        Olomoucký
        Moravskoslezský
        od středy 24.04.2019 11:00  do odvolání

 

S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.

 

Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu (č.46). Upřesňuje platnost varování před nebezpečím vzniku požárů.

Kolem hluboké tlakové níže nad východním Atlantikem k nám bude proudit teplý vzduch od jihu. Jeho příliv ukončí zvlněná studená fronta, která v pátek začne přecházet od západu přes naše území. Za ní k nám začne proudit studený a vlhký vzduch od západu.

V důsledku přetrvávajícího suchého a teplého počasí bude v příštích dnech pokračovat nebezpečí vzniku požárů. V Čechách v souvislosti se srážkami a ochlazením je platnost nebezpečí vzniku požárů do noci na sobotu.

Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:
-V přírodě a zejména v lesích nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.
-Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí vzniku požárů mohou být vydány.


Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Šopko ve spolupráci s VGHMÚř

        http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.html?layout=1

Autor článku: oit@praha15.cz Aktuální zprávy a informace