Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Přemístění části agendy Úřadu práce ČR

Úřad práce ČR informuje, že je vzhledem k nedostatku pracovníků a odchodu vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek na pracovišti v Boloňské 478/1, Praha 15, nucen od 1. 8. 2019 zajistit příjem žádostí, zpracování a výplatu dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek pro OZP na pracovišti ve Vršovické 1429/68, Praha 10.

Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče zatím zůstávají na stávající adrese.

Pevně doufáme, že ač tato situace nebude pro některé klienty příjemná, nedojde k žádnému výpadku a všichni dostanou své dávky včas.

Dovolíme si upřesnit, že Úřad práce ČR nespadá pod Úřad městské části Praha 15 a prostory v budově Boloňská 478/1 má pouze pronajaty.

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty