Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Generel bezmotorové dopravy na území MČ Praha 15

Řešeným prostorem je území městské části Praha 15 (v rozsahu vymezeném působností samosprávy), tj. katastry Hostivař a Horní Měcholupy na celkové ploše cca 10,5 km2, včetně nezbytných přesahů na okolní městské části.

Podrobnosti

Bytový dům Milánská (studie)

Zadáním této studie je navrhnout bytový dům s malometrážními byty na pozemku stávajícího objektu Sport baru č. pop. 235 ul. Milánská, parc. č. 52/2, katastrální území Horní Měcholupy.

Podrobnosti