Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Na Groši II

Záměrem žadatele je výstavba bytového komplexu podél ulici Švehlova navazující na v současnosti realizovanou první etapu.

Podrobnosti