Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Bytový dům Milánská (studie)

Zadáním této studie je navrhnout bytový dům s malometrážními byty na pozemku stávajícího objektu Sport baru č. pop. 235 ul. Milánská, parc. č. 52/2, katastrální území Horní Měcholupy.

Autor článku: oit@praha15.cz projekty