Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Generel bezmotorové dopravy na území MČ Praha 15

Řešeným prostorem je území městské části Praha 15 (v rozsahu vymezeném působností samosprávy), tj. katastry Hostivař a Horní Měcholupy na celkové ploše cca 10,5 km2, včetně nezbytných přesahů na okolní městské části.

Autor článku: oit@praha15.cz projekty