Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z participačního setkání – Hřiště za domem

Datum konání:  10. 10. 2018

Čas konání:  17.00 – 17.30  

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Zahájení

Ing. arch. Vladimír Lavrík zahájil zasedání, omluvil místostarostu PhDr. Marcela Pencáka, Ph.D. a představil vedoucí odboru ŽP Mgr. Zuzanu Venclíkovu a Ing. Barboru Vyhnálkovou, objasnil důvody setkání a přivítal přítomné občany. Dále představil návrh propojení hřiště schodištěm s ulicí Padovská a další řešení přístupu k hřišti.  

2. Diskuze

Přítomní obyvatelé domu Nad Přehradou 467 sdělovali své návrhy na budoucí využití zanedbaného veřejného prostranství ve svém sousedství:

  • Oplotit ½ plochy a umístit pískoviště s několika herními prvky (určeno pro děti do 6 let) a lavičkami pro rodiče
  • Mimo oplocenou plochu umístit prvky pro starší děti, případně posezení

 
3. Závěr

Představovaný návrh bude umístěn na webových stránkách ÚMČ Praha 15 včetně kontaktu na pana architekta. Obyvatelé domu čp. mohou zasílat své jednotlivé připomínky, nebo v rámci SVJ projednat požadavky a zaslat je na e-mail vladimir.lavrik@praha15.cz. Ing. arch. Lavrík připraví konkrétní návrhy. Návrhy budou poté znovu projednány s obyvateli domu čp. 467.

 

 

Vypracovala: Michaela Mrázková

 

Přílohy:
Prezenční listina

Autor článku: oit@praha15.cz projekty

Soubory ke stažení

Situace

Velikost souboru: 516,83kB

formát JPG

Soubor ke stažení Nové okno