Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Provozní doba ÚMČ Praha 15 s koncem roku 2019

Pátek 27. 12. 2019 - z provozních důvodů úřad uzavřen
Pondělí 30. 12. 2019 - úřední hodiny, jako v běžný úřední den, tj. 8 – 17:30.
Úterý 31.12.2019 - úřední hodiny pro veřejnost na přepážkách osobních dokladů, evidence obyvatel, Czechpoint, ověřování podpisů a listin a matriky zrušeny z provozních důvodů.

!!!! Potřebujete-li vyřídit nový občanský průkaz, cestovní pas, záležitosti matriky, pak posledním dnem v roce 2019 je pondělí 30.12.2019 !!!!

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty