Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Řidičské průkazy - vystavení, výměna

Novela zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích stanovila změny, pokud jde o vydávání řidičských průkazů. Je platná od poloviny letošního roku, přesněji od 1. července 2018.

POZOR! V Praze stále platí, že řidičské průkazy vydává REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNĚSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4 – budova Business Centrum Vyšehrad, telefonní číslo 236 005 490.

UPOZORNĚNÍ

Úřední doba registru řidičů přes prázdniny od 2. července  do 31. srpna 2018:

v pondělí                     od 7:45 do 17:00 hod.
v úterý                         od 7:00 do 15:30 hod.
ve středu                     od 7:45 do 17:00 hod.
ve čtvrtek                    od 7:00 do 15:30 hod.
v pátek                        od 7:00 do 11:00 hod
.

http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/dopravnespravni_cinnosti/registr_ridicu/registr_ridicu-ridicske_prukazy_vystaveni_vymena.html

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty