Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Začínáme s realizací projektu Otevřené oddechové území Kozinova-Meandry Botiče

V těchto dnech byla zahájena realizace velmi očekávaného projektu úprav okolí Botiče u Kozinovy ulice. V jeho rámci bude vybudována nová cyklostezka s lávkou, která zlepší cyklistické spojení mezi starou Hostivaří a sídlištěm Na Košíku a zajistí bezpečný příchod do ZŠ Hostivař. Zároveň vznikne nové protipovodňové opatření na Botiči.

Lesy hl. m. Prahy začaly s kácením vybraných stromů podél koryta Botiče pod základní školou a ostraňováním stavebních navážek. Kácení by mělo skončit nejpozději do konce ledna a následná výsadba náhradních dřevin se plánuje do konce letošního roku. Odstraněním navážek a dřevin dojde ke zvětšení průtočné plochy při povodňových stavech, rozšíří se možnost rozlivu a sníží se rychlost proudící vody.

Podrobnosti o prováděných úpravách na březích Botiče naleznete na internetové stránce
http://www.lhmp.cz/vt/2017/01/revitalizace-botice-si-vyzada-odstraneni-nekterych-drevin/

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty

Soubory ke stažení

Usnesení Z-138

Velikost souboru: 306,11kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno