Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Opatření MČ Praha 15 v souvislosti s koronavirem a vyhlášením karantény

Vážení občané,

dovolujeme se na Vás obrátit v souvislosti se stávající situací a sdělit Vám provozní opatření:

úřední hodiny ÚMČ Praha 15, budou až do odvolání ve dnech pondělí a středa, a to takto:

pondělí 8 – 11 hodin

středa 13 – 16 hodin.

Prosíme, abyste respektovali toto opatření a v úředních hodinách navštěvovali úřad opravdu jen v naléhavých případech a po telefonické nebo e-mailové domluvě s příslušným odborem úřadu.

Pokud lze záležitost vyřídit telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, prosíme, čiňte tak.

V případě potřeby zajištění zásobování potravinami a léky pro seniory či osoby osamocené je možné se obracet na krizovou linku tel. 800 160 166 nebo na ÚMČ Praha 15 281 003 111.

Zároveň přijměte omluvu za takto omezený provoz, kdy je snahou ochrana zdraví nás všech.

Děkujeme za pochopení.

 

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář tajemníka