Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Sdělení tajemníka ÚMČ Praha 15

Vážení občané,

v souvislosti se stávající situací způsobené šířením onemocnění způsobené koronavirem  COVID – 19 SARS-CoV-2 a Vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem ze dne 12. 3. 2020, k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění, se na Vás dovoluji obrátit ve formě tohoto otevřeného dopisu.

Od počátku výskytu shora uvedeného onemocnění se zástupci městské části snaží dostupné informace oficiálně poskytované prostřednictvím Bezpečnostní rady hl. m. Prahy a OS KS HMP, zpřístupňovat na webových stránkách městské části, sociálních sítích a mobilním rozhlasu.  Informace v této záležitosti, lze aktuálně sledovat též na https://bezpecnost.praha.eu. V případě nutnosti je možné využít informační linky Státního zdravotního ústavu a Hygienické stanice HMP:

  • SZÚ: 724 810 106 a 725 191 367
  • Hygienická stanice HMP: 773 782 856 a 773 782 850

S ohledem na dopad aktuálního stavu na provoz Úřadu městské části Praha 15, vzájemnou ochranu občanů a zaměstnanců úřadu před šířením onemocnění, si Vás, vážení občané, dovoluji poprosit o omezení návštěv úřadu a osobního vyřizování úředních záležitostí na případy nezbytně nutné, např. pozbytí platnosti osobních dokladů v nejbližších dnech.

Požadavky, konzultace, podněty a stížnosti prosím vyřizujte prostřednictvím telefonické (tel. 281 003 111 a 190) nebo elektronické komunikace (email: podatelna@praha15.cz alternativně podatelna@p15.mepnet.cz) a datových schránek (adresa datové schránky: nkybvp5). Veškeré záležitosti lze řešit i přímo s úředníky jednotlivých odborů.

Věřím, že tuto naléhavou prosbu v této mimořádné situaci pochopíte a přeji Vám, abyste veškerá úskalí vyvolaná šířením onemocnění zvládli a onemocnění samotné se Vám vyhnulo.

Pevné zdraví!

Mgr. Aleš Cejnar, MPA

tajemník ÚMČ Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář tajemníka