Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informační zpravodaj PID č. 1/2020

Obsah

Trvalé i dočasné změny PID v lednu a únoru 2020
Nejvýznamnější události PID roku 2019
České dráhy podepsaly smlouvu s hlavním městem Prahou na dalších 10 let

 
Trvalé i dočasné změny PID v lednu a únoru 2020

   V průběhu ledna 2020 dochází k několika trvalým změnám na autobusových linkách PID v Praze i ve Středočeském kraji. Midibusová linka 117 je prodloužena do nové zástavby v Komořanech, je zavedena nová midibusová linka 186 z Hloubětína do Satalic, zavedena je nová noční linka 903 z Palmovky do Uhříněvsi a Královic, vznikají také dvě nové školní linky v oblasti Prahy 6 a 10. Zároveň je dočasně od 6. 1. 2020 do 28. 2. 2020 z důvodu nižší poptávky počátkem roku a v souvislosti s plánem na personální pokrytí provozu autobusových linek pro rok 2020 zaveden mírně omezený jízdní řád na vybraných městských autobusových linkách v Praze.

   Změny na jednotlivých linkách od 1. 1. 2020
117    Linka je ze zastávky Čechova čtvrť prodloužena přes zastávky Cukrovar Modřany a Komořany do nové konečné zastávky Nové Komořany.
165    Zřízena zastávka Mílová také ve směru Sídliště Zbraslav (na znamení).
227    Změna dopravce z Dopravní podnik hl. m. Prahy na ČSAD POLKOST.
230    Nový spoj na začátku odpolední špičky pracovních dnů v trase Slivenec – Holyně.
270    Změna dopravce z Dopravní podnik hl. m. Prahy na ČSAD POLKOST.
903    Nová noční linka v trase Palmovka – Novovysočanská – Spojovací – Sídliště Malešice – Černokostelecká – Štěrboholy – Dolní Měcholupy – Uhříněves – Netluky – Hájek – Královice (v provozu 2 páry spojů celotýdenně v intervalu 120 minut).
959    Noční linka je v Praze nově ukončena v zastávce Háje. V úseku mezi Palmovkou a Uhříněvsí je nahrazena novou linkou 903.

   Změny na jednotlivých linkách od 6. 1. 2020
164    Nový spoj v pracovní dny ráno ze Sobína (prodloužen z původní konečné Sídliště Řepy).
186    Nová midibusová linka v trase Bazén Hloubětín – Hloubětín – Lehovec – Hutě – Satalická obora (v provozu pouze v pracovní dny cca do 20:00).
201    Linka nově v pracovních dnech cca do 20:00 nezajíždí do zastávky Satalická obora (nahrazeno linkou 186).
212    Prodloužení intervalu na začátku a konci odpolední špičky pracovních dnů z 15 na 30 minut.
268    Nová školní linka v trase Na Pískách – Macharovo náměstí – Vozovna Střešovice – Norbertov – Vojenská nemocnice (1 spoj v pracovní dny ráno).
273    Nová školní linka v trase Depo Hostivař – Donatellova – Sídliště Skalka (1 spoj v pracovní dny ráno).
326    Nový posilový školní spoj v pracovní dny ráno Vestec, BIOCEV – Opatov.
363    Nový 1 pár spojů v pracovní dny po poledni v trase Opatov – Popovičky, Chomutovice.
396    Linka je zkrácena o úsek Bazén Hloubětín – Nádraží Satalice (nahrazeno linkou 186), prodloužení intervalu v pracovní dny ráno z 30 na 60 minut.
908    Poslední pár spojů je nově veden přes zastávku Nádraží Klánovice-sever.

   Změny na jednotlivých linkách od 15. 1. 2020
194    Zřizuje se zastávka Malostranská i ve směru Florenc (na předpolí Mánesova mostu), ve směru Nemocnice pod Petřínem se přesouvá zastávka Malostranské náměstí na tramvajové koleje, 15 metrů vpřed po směru jízdy před zastávku tramvaje směr Hellichova. Ruší se zastávka Nerudova.

   Dočasné omezení vybraných autobusových linek v Praze v lednu a únoru 2020
Z důvodu nižší poptávky po přepravě, která je každoročně během počátku roku (a období četných zimních dovolených a jarních prázdnin) v Praze pozorována, dojde v období od 6. 1. 2020 do 29. 2. 2020 k dočasným změnám a omezením, a to především na autobusových linkách. Toto dvouměsíční omezení zároveň dovolí dopravcům uspořit pracovní síly pro následující měsíce, kdy je poptávka po dopravě naopak vyšší.
   Na vybraných městských autobusových linkách jsou mírně prodlouženy intervaly a upraveny provozní parametry, a to takovým způsobem, aby byl co nejméně narušen komfort cestujících. Omezení se týká především přepravních špiček, případně i dopoledního období pracovních dnů na vybraných linkách.
   Kromě úpravy intervalů jsou realizovány některé další dočasné úpravy na vybraných linkách:
102    Od Kobylis ukončena v zastávce Sídliště Bohnice, do zastávky Staré Bohnice nadále zavedeny prodloužené spoje linky 236 v intervalu 30 minut
196    V úseku Kačerov – Kloboučnická jen ve špičkách pracovních dnů


Nejvýznamnější události PID roku 2019

únor    Nasazení nových motorových nízkopodlažních jednotek na vlakovou linku S34.
3. března    Rozšíření autobusové obsluhy v Mělníku (nově obsloužená lokalita Na Brabčově, rozdělení linky 474 na 474 a 747), zrušení linky 463 (Strančice, žel. st. – Mirošovice) a její nahrazení linkou 461.
10. března    Integrace oblastí na Poděbradsku, Kolínsku a Nymbursku do PID (nové autobusové linky 673–676, 678, 679, změna trasy linky 432).
30. března    Nová noční linka 955 Terminál 1 – Tuchoměřice, Obecní úřad, změna tras nočních linek 907 a 912.
Den Cyklohráčku ve Slaném.
13. dubna    Autobusový den PID v Letňanech.
27. dubna    Středočeský železniční den PID v Kralupech nad Vltavou.
duben    Zavedení možnosti nákupu jízdného v tramvajích pomocí bezkontaktní platební karty.
10. května    Rozšíření provozní doby přívozu P7 (Holešovice – Karlín).
9. června    Prodloužení turistického vlaku PID Cyklo Brdy do Blatné.
15. června    Sezonní posílení autobusové linky 119 na letiště (zdvojené autobusy o víkendech).
29. června    Integrace části Příbramska do PID (nové autobusové linky 392, 393, 395, 511, 512, 531, změna trasy linky 317).
Změna trasy linky 246 – nově vedena na Zličín, náhrada nákupní linky k OC Sárská. Prodloužení noční linky 908 do Klánovic, zkrácení speciální linky H1 o úsek Florenc – OC Černý Most.
13. července    Integrace části Benešovska (oblast Kamenice – Nespeky – Benešov) do PID (změna autobusových linek 335, 337, 339, 444, 651).
24. srpna    Integrace Slánska do PID (nové autobusové linky 342, 388, 389, 580, 586–592, 594–597, 627, 628, 650, změna tras linek 300, 306, 323, 330, 399, 456, 604, 609, 612, 617, 622–624, 626, zrušeny linky 607, 608, 621).
srpen    Představení nového vozu v rámci dětského výletního vlaku Cyklohráček.
1. září    Změna tras autobusových linek 108, 266, 359, zavedení víkendového provozu na lince 130.
7. září    Pražský železniční den na Smíchově a regionální den PID v Hostivici.
12. října    Regionální den PID ve Strančicích.
21. listopadu    Změna trasy autobusové linky 156 v oblasti Holešovic (OC Stromovka).
listopad    Nová preferenční opatření pro autobusy na Strakonické, Kbelské a Kukulově ulici.
1. prosince    Nové autobusové linky MHD v Praze: 153, 171, 204, 242 změna tras linek 146, 182, 185, 194, 223, 224, 243, 302, 747, zrušení linky 192. Změna dopravců na části autobusových linkách MHD v Praze.
15. prosince    Integrace části Rakovnicka a Kladenska do PID (nové autobusové linky 304, 305, 365, 404, 555, 577, 579, 581, 583–585, 618, 619, 625, 629, 630, změna tras linek 307, 319, 347, 386). Změna dopravců na části rychlíkových vlakových linkách.
prosinec    Rozšíření mobilní aplikace PID Lítačka o možnost prokazovat dlouhodobé předplatní kupony pomocí této aplikace.
průběžně    Rozšíření provozu kapacitních kloubových nebo 15metrových autobusů na příměstských linkách 307, 332, 339, 348, 369, 380, 398.


České dráhy podepsaly smlouvu s hlavním městem Prahou na dalších 10 let

   Zástupci vedení Českých drah a hlavního města Prahy podepsali 18. prosince 2019 smlouvu o zajištění provozu regionálních vlaků v metropoli po dobu následujících deseti let. Dopravce podle smlouvy zajistí v metropoli 5,14 mil. vlakokilometrů ročně. Zároveň se v ní zavázal k postupné obnově vozidlového parku a dodržování nově nastavených standardů kvality. Kontrakt navazuje na nedávno podepsanou smlouvu se Středočeským krajem. Nová smlouva s Prahou začne platit od 1. ledna 2020. Už od 15. prosince 2019 ale platí nový jízdní řád, k jehož největším novinkám v regionu středních Čech patří zvýšení kapacity souprav na regionálních spojích Praha – Všetaty – Mladá Boleslav / Mělník a Praha – Kladno – Rakovník.
   „Novou smlouvou získávají Pražané i občané Středočeského kraje dlouholetou jistotu zajištění kapacitní ekologické dopravy. Zároveň tak Praha získává garanci dalšího rozvoje, jak co se týče pořízení nových vozidel, tak navýšení počtu spojů a zavádění nových městských linek. Taktéž není vyloučeno zapojení dalších dopravců ve veřejné soutěži,“ říká pražský radní pro dopravu Adam Scheinherr a upřesňuje: „Smlouva umožňuje v době jejího trvání otevření vnitřního trhu do výše maximálně 25 % výchozích dopravních výkonů.“
   „Uzavřená smlouva umožňuje pokračování nastoleného trendu maximálního zapojení železniční dopravy do systému Pražské integrované dopravy (PID),“ komentuje uzavření nové smlouvy ředitel organizace ROPID Petr Tomčík a pokračuje: „Provozní a tarifní zapojení železnice v PID, garantované smlouvou, je i zárukou dodržení stanovených standardů kvality. Dojednali jsme výrazný tlak na dopravce v oblasti zlepšování vozového parku, navyšování kapacity a zlepšování služeb, včetně sankcí při neplnění.“
   „V Praze a středních Čechách zajišťujeme zhruba čtvrtinu regionálních dopravních výkonů z celé republiky a také přes čtvrtinu z celkového počtu všech námi provozovaných regionálních spojů. Dnes podepsaná smlouva se zástupci hlavního města tak v návaznosti na kontrakt se Středočeským krajem garantuje funkčnost a stabilitu systému vlakové dopravy v celém metropolitním regionu. Osobně jsem velmi rád i za zajištění dlouholeté personální perspektivy pro naše zaměstnance,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Václav Nebeský.
   V průběhu platnosti desetileté smlouvy České dráhy plánují v Praze a středních Čechách výrazně investovat do obnovy vozidlového parku. Místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro obchod Radek Dvořák uvádí detaily k úpravám stávajících vozidel: „Do modernizace vozidel pro hlavní město a Středočeský kraj plánujeme investovat téměř 645 milionů korun. Omlazovací kúrou projde v následujících letech 71 CityElefantů, které zajišťují naprostou většinu spojů na elektrifikovaných tratích. Postupně do nich nainstalujeme Wi-Fi připojení k internetu a zásuvky k nabíjení drobné elektroniky, vylepšíme elektronický informační systém, přečalouníme sedadla a v první sérii těchto souprav vyměníme gravitační toalety za vakuové. Plánujeme vylepšit také 9 třívozových a 40 dvouvozových Regionov, ve kterých opět přečalouníme sedadla, doplníme Wi-Fi a elektrické zásuvky.“
   Desetiletá smlouva počítá kromě modernizací vozidel i s nákupem zcela nových vlaků. „Pro trať Praha – Kladno pořídíme nové motorové vlaky v celkové hodnotě mezi 850 miliony až jednou miliardou korun. Pokud vezmeme v úvahu plánované modernizace vozidel i nákup zcela nových vlaků, do obnovy vozidel v regionu středních Čech investujeme kolem 1,5 miliardy korun. Další postup obnovy vozidel pak závisí na dohodě hlavního města Prahy a Středočeského kraje. My jsme každopádně připraveni na požadavky hlavního města a kraje reagovat a nová vozidla zajistit,“ uzavírá generální ředitel ČD Václav Nebeský.
   Ke zvýšení kvality a kapacity dopravy přitom dojde už od začátku platnosti jízdního řádu 2019/20 na tratích Praha – Mladá Boleslav / Mělník a Praha – Kladno – Rakovník.
   V době platnosti jízdního řádu 2019/20 ujedou regionální vlaky Českých drah v objednávce hlavního města Prahy celkem 5,141 mil. vlakokilometrů, v objednávce Středočeského kraje pak celkem 16,05 mil. vlakokilometrů. Smlouva s Prahou počítá v prvním roce platnosti smlouvy s úhradou ve výši 1,015 mld. Kč, Středočeský kraj pak ve stejném období uhradí za regionální vlaky v závazku veřejné služby 2,1 mld. Kč. V Praze a Středočeském kraji pojede celkem 2 211 regionálních (osobních nebo spěšných) vlaků, denně půjde v průměru o 1 769 spojů.
   České dráhy se v rámci smluv s objednateli dopravy zavázaly provozovat na území Prahy a Středočeského kraje síť vlastních prodejních míst. Provoz osobních pokladen bude zajištěn v 16 pražských a 69 středočeských tarifních bodech. Pokladny budou mimo odbavení v rámci tarifu ČD schopné zároveň odbavit cestující komplexně i v rámci tarifu PID a od zavedení i jízdenkami v rámci Státního jednotného tarifu (SJT). V roce 2020 Středočeský kraj dále předpokládá otevření až třinácti zákaznických center, kde si cestující budou moci pořídit všechny možné výhody plynoucí z odbavovacího systému PID Lítačka.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 447,57kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno