Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Plánované uzavírky Průmyslové ulice březen a květen 2015

Aktualizace:
19.5.2015
- Přidána příloha Dopravní opatření 086-2015 (vedení linek BUS)
18.5.2015 - Rozhodnutí MHMP (EUROVIA CS, a.s.)
6.5.2015 - Změna termínu uzavírky
             - Přidána příloha: Změna termínu uzavírky (z 14. - 17.5. na 21. - 25.5.2015)
             - Přidána příloha: Vyjádření Policie ČR k uzavírce

Důvodem je rekonstrukce mostu realizovaná v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., I. část – žst. Praha Hostivař“.

V březnu tohoto roku bude zahájena již 7. etapa rekonstrukce, která si opět vyžádá dopravní omezení a uzavírku v ulici Průmyslové v úseku mezi ul. Plukovníka Mráze a U Továren. Částečné omezení – zábor jednoho jízdního pruhu v každém směru – již trvá od soboty 7. 2. a bude trvat až do srpna.

Kromě toho zhotovitel stavby plánuje krátkodobé úplné uzavírky komunikace včetně chodníků na následující termíny:

Počet
dní
zahájení ukončení
den hodina den hodina
5 21.5. (čtvrtek) 1:00 25.5. (pondělí) 23:59


Objízdné trasy budou shodné jako při uzavírce v listopadu 2014. Informace o změnách vedení autobusových linek budou v předstihu uvedeny na informačních tabulích umístěných na zastávkách a po obdržení od Dopravního podniku hl.m. Prahy i na web stránkách MČ Praha 15...

Dále bude provedeno:

- úprava světelných signalizací po celé objízdné trase,
- asistence policie na křižovatkách, kde dochází ke kolizním situacím
- informace na vytipovaných ZPI
- informace o objízdných trasách BUS MHD.

Příslušné rozhodnutí o omezení obecného užívání a zvláštního užívání této pozemní komunikace I. třídy včetně stanovení dopravního značení ( dle zák.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích …………. a 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v p.z. ) vydává pro tuto akci Odbor dopravních agend -  Magistrát hl.m. Prahy, Jungmannova ul., P.1.

Fotografie z rekonstrukce najdete zde.

Zdroj : MHMP-ODA, Proznak, Eurovia Vinci


Odbor dopravy ÚMČ Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Dopravní značení a opatření

Velikost souboru: 453,62kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Trasy linek při výluce ul. Průmyslové 12. - 16.3.2015

Velikost souboru: 376,00kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Změna termínu uzavírky

Velikost souboru: 44,15kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Vyjádření Policie ČR

Velikost souboru: 755,50kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Rozhodnutí MHMP (EUROVIA CS, a.s.)

Velikost souboru: 118,44kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Dopravní opatření 086-2015 (vedení linek BUS)

Velikost souboru: 49,75kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno