Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Uzavírka ul. Dolnoměcholupská

Konání veřejně prospěšné akce „Den bez aut“
(v úseku od křižovatky s ul. Kutnohorská po křižovatku s ul. Na Slavíkově a V Nížinách),
vč. uzavření komunikací „mimo dopravní obsluhu“ Čs. Tankistů, Dolnoměcholupská, Ke Dráze, Mezi humny, Na Louce, Na Slavíkově, Nad Sadem, Nad Vokolky, Parková, Pod Lesíkem, U Přejezdu, U Střediska, U Svornosti, U Šumavy, U Tůně, U Výstavby, V Dolinách, V Nížinách, V Osikách, V Planinách, Za Kovárnou, Za Stodolou a Za Zahradami.

Termín: 21.09.2019    od 0800 hod.    do 2200 hod.

Pořadatel: MČ Praha – Dolní Měcholupy

BUS MHD č. 111 a 239 bude projíždět předmětnou oblast přes objízdnou trasu ulicí Na Slavíkově. Zastávka „U střediska“ je obousměrně zrušena, nahrazuje ji zastávka „Dolnoměcholupská“ na ulici Kutnohorská

Objízdná trasa je vedena ulicemi Průmyslová, Hornoměcholupská a K Měcholupům.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy