Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

vyhrazování parkovacích stání vozidel personálu zdravotnických zařízení

Pokyn, kterým se stanoví postup pro vyhrazování parkovacích stání vozidel personálu zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb poskytujících terénní formou sociální péči o seniory a zdravotně postižené, složek IZS, AČR a krizových štábů městských částí z důvodu omezení provozu úřadů v souvislosti s nákazou koronavirem.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Pokyn

Velikost souboru: 534,92kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Navod

Velikost souboru: 135,75kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno