Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Koncepce stánkového prodeje

1.   Místa určená pro stánkový prodej

- V rámci městské části Praha 15 je možný stánkový prodej na:
   1)    tržišti a tržních místech na Veronském náměstí, kde se nachází:
­         - 13 vyznačených tržních míst (viz příloha č. 1),
­­         - zábor ve velikosti 800 m2.
   2)    tržišti mezi ulicemi Milánská a Holoubkovská, kde se nachází:
­         - 10 tržních míst včetně skladných stánků, které jsou v prostoru umístěny v rámci tzv. multifunkčních laviček (viz příloha č. 2),
­         - zábor ve velikosti 450 m2,

2.  Umístění prodejních míst

- Místa pro stánkový prodeje se nacházejí:
  1)    Na Veronském náměstí se nachází:
­         - v blízkosti autobusových zastávek Poliklinika Petrovice a Veronské náměstí a v blízkosti supermarketu Albert.
­­         - Dostanete se sem autobusy č. 125, 224, 240, 252 a 254.
  2)    Mezi ulicemi Milánská a Holoubkovská se nachází:
­         - v blízkosti autobusových zastávek Na Vartě a Holoubkovská a v blízkosti hasičské zbrojnice.
­         - Dostanete se sem autobusy č. 125, 224, 240, 175, 252 a 254.

3.  Stánkový prodej umožňuje:

- V rámci stánkového prodeje je možno prodávat zboží a nabízet služby v rámci:
  1)    celoročního nebo sezónní prodej zboží a celoročního poskytování služeb,
  2)    farmářských, vánočních, velikonočních trhů,
  3)    období dušiček.

4.  Povolené produkty

- V rámci stánkového prodeje je povoleno nabízet a prodávat:
  1)    občerstvení, stravovací služby,
  2)    nealkoholické nápoje, ve výjimečných případech (např. vánoční trhy) rozlévané alkoholické nápoje,
  3)    pekařské, cukrářské výrobky, zákusky,
  4)    balené potraviny, balené cukrovinky,
  5)    uzeniny a uzenářské výrobky,
  6)    ovoce, zeleninu a ořechy,
  7)    textilní zboží, oděvy, obuv,
  8)    hračky, knihy a kancelářské potřeby,
  9)    bižuterii, brýle a dárkové předměty,
  10)    potřeby pro domácnost a drogerii,
  11)    a potřeby pro domácí mazlíčky.

- V rámci sezónního prodeje je možno prodávat:
  1)    vánoční zboží…………..v období……………1 měsíce před Vánocemi,
  2)    velikonoční zboží………v období……………1 měsíce před Velikonocemi,
  3)    dušičkové zboží………...v období……………14 dnů před Dušičkami,
  4)    sezónní ovoce a zeleninu od drobných pěstitelů

5.  Zakázané produkty

- V rámci stánkového prodeje je zakázáno nabízet a prodávat:
  1)    alkoholické nápoje (kromě kvalitních lahvových vín),
  2)    lihoviny (kromě vánoční medoviny, svařáku – v období 1 měsíce před Vánocemi),
  3)    tabák, cigarety, psychotropní látky, drogy a jiné návykové látky,
  4)    zbraně a předměty ohrožující zdraví nebo život,
  5)    zábavní pyrotechnika, výbušniny,
  6)    pornografii, erotické a intimní předměty,
  7)    prodej služeb intimního a společenského charakteru,
  8)    předměty pohoršující okolí,
  9)    živá zvířata.

6.  Prodejní doba

- Doba prodeje je stanovena:
  1)    Veronské náměstí…………..........pondělí – neděle……..............8:00 – 20:00,
  2)    Milánská a Holoubkovská….........pondělí – neděle…..................8:00 – 20:00.

7.  Cena pronájmu

- Výše pronájmu je stanovena:
  1)    Veronské náměstí…………………………10 Kč/m2/den (pronajatý pozemek),
  2)    Milánská a Holoubkovská………………...10 Kč/m2/den (pronajatý pozemek),
  3)    Milánská a Holoubkovská………………...15 Kč/m2/den (pronajatý stánek).
- Cena se počítá za každý započatý m2 a za každý započatý den.

8.  Místní poplatek

- Výše místního poplatku je stanovena:
  1)    Veronské náměstí………………………………….......................10 Kč/m2/den,
  2)    Milánská a Holoubkovská……………………………………......10 Kč/m2/den.
- Cena se počítá za každý započatý m2 a za každý započatý den.

9.  Označení stánku

- Umístěný stánek musí být na viditelném místě označen:
  1)    obchodní firmou nebo názvem,
  2)    nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem (bylo-li mu identifikační číslo přiděleno)
- Dále zde musí být dostupný reklamační řád, který stanovuje, že spotřebitel ve stánku má stejná práva z vadného plnění
   jako v případě běžného prodeje zboží v prodejně.

10.   Postup pro umístění stánků

- V případě zájmu o umístění stánku je nutné:
  1)    Vyplnění žádosti, která je umístěna na webových stránkách www.praha15.cz a k ní přiložení:
         1)    situačního nákresu s umístěním ve snímku z pozemkové mapy,
         2)    nákresu či fotografie stánku s uvedenými rozměry,
         3)    kopie živnostenského listu, výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné identifikační listiny.
  2)    Odeslání vyplněné žádosti s přílohami (viz bod č. 1 článku 10):
         1)    na e-mailovou adresu pruchovae@praha15.cz,
         2)    nebo na adresu úřadu (Úřad městské části Praha 15 – majetkový odbor, Boloňská 478/1, Praha 10, 109 00).
  3)    Zájemce bude kontaktován ve lhůtě 30 kalendářních dnů po odeslání žádosti zaměstnancem majetkového odboru.
  4)    Následně bude vyzván k uzavření nájemní smlouvy.
  5)    Ke dni podpisu nájemní smlouvy je nutno uhradit:
         1)    Nájemné (viz článek č. 7),
         2)    Místní poplatek (viz článek č. 8).
- V případě jakýchkoliv dotazů zavolejte na tel. č. 281 003 619 (pí Průchová)

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Žádost o povolení umístění prodejního stánku

Velikost souboru: 41,04kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno


příloha č. 1 - 13 vyznačených tržních míst

Velikost souboru: 10,11kB

formát XLSX

Soubor ke stažení Nové okno


příloha č. 2 - 10 tržních míst včetně skladných stánků, které jsou v prostoru umístěny v rámci tzv. multifunkčních laviček

Velikost souboru: 9,53kB

formát XLSX

Soubor ke stažení Nové okno