Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Městská část Praha 15 vyhlašuje záměr na prodej souboru nemovitých věcí areálu č.p. 822 s příslušenstvím

MČ Praha 15
Boloňská 478/1, Praha 10

oznamuje
ve smyslu § 36, odst. 1, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění


Z Á M Ě R

prodat, formou výběrového řízení, soubor nemovitých věcí areálu č.p. 822 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1680/2, 1680/3, 1680/6, 1680/21, 1680/22, 1680/23 a 1680/36, vše k. ú. Hostivař, o výměře 11 872 m², včetně všech součástí, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha 15

 

za minimální kupní cenu ve výši 28. 400 000,00 Kč

 

!!! Podmínky výběrového řízení jsou nedílnou součástí tohoto záměru!!!


Veškeré informace podá a podmínky výběrového řízení lze vyzvednout na ÚMČ Praha 15, odbor majetkový, č. dveří  619 -  tel. 281003 linka 619 nebo stáhnout z webových stránek www.praha15.cz.  


Poučení:

Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci možnost se k tomuto záměru vyjádřit a popř. předložit  písemně své nabídky.                  

                                                                                                                          Doba zveřejnění:

                                                                                                                          od 4. 4. 2019 do 30. 4. 2019


..........................................
Milan W e n z l
starosta MČ Praha 15


V Praze dne  3.4. 2019

 

 

Originál dokumentu a jeho celé znění najdete zde (PDF, 8.8 MB)
 

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový