Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Záměr pronajmout nebytový prostor - Janovská č. p. 486, Praha 10

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   15
Boloňská 478/1, Praha 10

o z n a m u j e
ve smyslu § 36 odstavce 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

Z   Á  M   Ě   R
p r o n a j m o u t

nebytový prostor o výměře 105,82 m2, v 1. podlaží objektu Janovská 486, Praha 10, na období dalších 5 let, za účelem provozování lékárny, stávajícímu nájemci, Lékárna
Janovská s.r.o., IČO: 01480065.

 

Veškeré informace podá OM ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, 6. patro

 

Poučení:

Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a popř. předložit písemně své nabídky prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 15, nejpozději do posledního dne zveřejnění.

 

Záměr bude zveřejněn po dobu od 8. 1. 2019 do 23. 1. 2019


 

.........................................
Milan Wenzl
starosta MČ Praha 15


V Praze dne 4. 1. 2019

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 170,15kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno