Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Záměr pronajmout nebytový prostor - Livornská č. p. 429, Praha 10

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   15
Boloňská 478/1, Praha 10

o z n a m u j e
ve smyslu § 36 odstavce 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

Z   Á  M   Ě   R
p r o n a j m o u t

nebytové prostory v 1. a 8. NP, o výměře 17,30 m2 a 78,50 m2, v objektu Livornská č. p. 429, Praha 10, za účelem pokračování v provozování vzorkové prodejny, příručního skladu vzduchotechnického zboží a kanceláře, společnosti V K S Praha, s.r.o., se sídlem Livornská 429, 109 00 Praha 10, IČO 25677004, a to na základě žádosti stávajícího nájemce – fyzické osoby, jako statutárního zástupce jmenované společnosti, o změnu nájemce

 

Veškeré informace podá OM ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, 6. patro.


 

Poučení:

Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a popř. předložit  písemně  své  nabídky prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 15, nejpozději do posledního dne zveřejnění.


Záměr bude zveřejněn po dobu od 11. 10. 2018 do 28. 10. 2018.

 


.........................................
Milan Wenzl
starosta MČ Praha 15


V Praze dne 10. 10. 2018

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 312,37kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno