Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Záměr pronajmout nebytový prostor - Veronské nám. č.p. 594, Praha 10

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   15
Boloňská 478/1, Praha 10

o z n a m u j e
ve smyslu § 36 odstavce 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

Z   Á  M   Ě   R
pronajmout

nebytový prostor č. 901, o výměře 21,92m2, v objektu bytového komplexu na adrese Veronské nám. č.p. 594, Praha 10, na dobu určitou 1 rok od 1.11.2018 do 31.10.2019, paní Jitce Košnařové, bytem Dačická 566, 109 00  Praha 10, za účelem skladových prostor. Výše nájemného 800/m²/rok.

                                      
 
Veškeré  informace  podá  OM ÚMČ  Praha 15, Boloňská  478/1, Praha 10, 7. patro


 

Poučení:

Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a popř. předložit  písemně  své  nabídky prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 15, nejpozději do posledního dne zveřejnění.


Záměr bude zveřejněn po dobu 15ti dnů.


 

.........................................
Milan Wenzl
starosta ÚMC Praha 15


V Praze dne 10.10.2018

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 31,95kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno