Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zásady pro majetkoprávní úkony při nakládání s vybraným majetkem MČ P15

V současné době probíhá jejich projednávání. Budou zveřejněny neprodleně po jejich schválení.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový