Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor Občanskosprávních agend

Podrobný popis činnosti odboru

Jak postupovat v různých životních situacích najdete zejména zde (na portálu veřejné správy) popř. na následujích stránkách:

nebo přes odkaz u služby.

Některé změny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech účinné od 1.1.2016

Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas bude možné na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se na žádost vydá ve lhůtě do 6 pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 10 let, občanům mladším
15 let s dobou platnosti na 5 let.

Podrobnosti

Nové kontaktní místo Opencard

Uživatelé karty Opencard, jejíž platnost končí letos, by měli včas počítat s výměnou staré karty za novou s platností na další čtyři roky.

Podrobnosti

Nová služba CzechPoint

V pilotním provozu odstartovala nová služba CzechPoint. Tato služba Vám umožní otestovat Váš dokument, zda je možná autorizovaná konverze z elektronické podoby do podoby listinné na místech CzechPoint.

Podrobnosti