Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Matriční knihy

Matriční úřad Městské část Praha 15 vede matriční knihy pro Městskou část Praha 15 (zahrnující území Hostivaře a Horních Měcholup) a dále pro městské části Dubeč, Dolní Měcholupy, Petrovice a Štěrboholy. U Městské části Praha 15 jsou k nahlédnutí tyto matriční knihy.

PRO MĚSTSKOU ČÁST PRAHA 15 - území HOSTIVAŘE A HORNÍCH MĚCHOLUP

Poř. č.

Název matriční knihy

Územní obvod

OD

DO

1

matriční kniha narození

jen Horní Měcholupy

9.5.1950

28.2.1966

2

matriční kniha narození

MČ Praha 15

4.3.1998

30.6.2001

3

matriční kniha narození

MČ Praha 15

1.7.2001

neuzavřená

4

matriční kniha manželství

jen Horní Měcholupy

1.1.1950

31.12.1967

5

matriční kniha manželství

jen Horní Měcholupy

27.6.1992

25.11.2000

6

matriční kniha manželství  

MČ Praha 15 

8.12.2000

30.6.2001

7

matriční kniha manželství  

MČ Praha 15

1.7.2001

12.11.2006

8

matriční kniha manželství  

MČ Praha 15

12.11.2004

10.10.2008

9

matriční kniha manželství

MČ Praha 15

10.10.2008

13.9.2013

10

matriční kniha manželství

MČ Praha 15

13.9.2013

neuzavřena
11 matriční kniha úmrtí jen Horní Měcholupy 4.3.1950 31.12.1967
12

matriční kniha úmrtí

MČ Praha 15

2.7.1992

30.6.2001

13

matriční kniha úmrtí

MČ Praha 15

1.7.2001

2.3.2004

14

matriční kniha úmrtí

MČ Praha 15

6.3.2004

8.12.2010

15

matriční kniha úmrtí

MČ Praha 15

17.12.2010

neuzavřena

 

PRO MĚSTSKOU ČÁST PRAHA DUBEČ

Poř. č.

Název matriční knihy

Územní obvod

OD

DO

15

matriční kniha narození

Dubeč

1.1.1950

30.6.2001

16

matriční kniha narození

Dubeč

1.7.2001

neuzavřená

17

matriční kniha manželství

Dubeč

1.1.1950

31.7.1960

18

matriční kniha manželství

Dubeč

1.7.2001

neuzavřená

19

matriční kniha manželství

Dubeč

5.9.2015 neuzavřena
20

matriční kniha úmrtí

Dubeč

1.1.1950

30.6.2001

21

matriční kniha úmrtí

Dubeč

1.7.2001

neuzavřená

 

PRO MĚSTSKOU ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY

Poř. č.

Název matriční knihy

Územní obvod

OD

DO

21

matriční kniha narození

Dolní Měcholupy

31.8.1950

31.12.1967

22

matriční kniha narození

Dolní Měcholupy

1.7.2001

neuzavřená

23

matriční kniha manželství

Dolní Měcholupy

14.1.1950

31.12.1967

24

matriční kniha manželství

Dolní Měcholupy

1.7.2001

neuzavřená

25

matriční kniha úmrtí

Dolní Měcholupy

27.2.1950

1.1.1995

31.12.1967

30.6.2001

26

matriční kniha úmrtí

Dolní Měcholupy

1.7.2001

neuzavřená

 

PRO MĚSTSKOU ČÁST PRAHA PETROVICE

Poř. č.

Název matriční knihy

Územní obvod

OD

DO

27

matriční kniha narození

Petrovice

22.1.1950

6.2.1966

28

matriční kniha narození

Petrovice

16.6.1992

bez zápisu

29

matriční kniha narození

Petrovice

1.7.2001

neuzavřená

30

matriční kniha manželství

Petrovice

22.1.1950

30.4.1960

31

matriční kniha manželství

Petrovice

1.7.2001

neuzavřená

32

matriční kniha úmrtí

Petrovice

17.2.1950

31.12.1967

33

matriční kniha úmrtí

Petrovice

25.5.1992

30.6.2001

34

matriční kniha úmrtí

Petrovice

1.7.2001

neuzavřená

 

PRO MĚSTSKOU ČÁST PRAHA ŠTĚRBOHOLY

Poř. č.

Název matriční knihy

Územní obvod

OD

DO

35

matriční kniha narození

Štěrboholy

12.1.1950

31.12.1967

36

matriční kniha narození

Štěrboholy

1.7.2001

neuzavřená

37

matriční kniha manželství

Štěrboholy

9.12.1950

31.12.1967

38

matriční kniha manželství

Štěrboholy

1.7.2001

neuzavřená

39

matriční kniha úmrtí

Štěrboholy

5.3.1950

30.6.2001

40

matriční kniha úmrtí

Štěrboholy

1.7.2001

neuzavřená

 

Matriční knihy vedené do 31.12.1949 pro území hlavního města Prahy jsou uloženy u úřadu Městské části Prahy 1. Stejně tak Úřad městské části Praha 1 vystaví matriční doklad z matriční knihy uložené ve Vojenském historickém archivu.

V Archivu hl. města Prahy jsou uložené staré matriční knihy a zde je jejich seznam http://www.ahmp.cz/index.html?mid=75&wstyle=0&page Pražské matriky on-line zde: http://www.ahmp.cz/katalog

Ve všech oblastních archivech probíhá digitalizace starých matrik a nejrychleji se k nim dostanete přes webovou stránku Státního oblastního archivu v Třeboni http://digi.ceskearchivy.cz/index_main.php?lang=cs  přes matriční rozcestník se dostanete on-line na matriky ostatních oblastních archivů.