Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Převzetí občanského průkazu nebo cestovního pasu

Vyhotovený občanský průkaz/cestovní pas je připraven k převzetí dle výše uvedených termínů na odboru občanskosprávních agend Úřadu městské části Praha 15, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel v úředních hodinách:

v pondělí a ve středu od 8 do 17.30,
v úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin.

Termíny pro převzetí neplatí v níže uvedených případech:

  • žádost o OP byla podána na jiném úřadě než na Úřadu MČ Praha 15
  • při nutném ověření totožnosti občana prostřednictvím archívu Magistrátu hl. m. Prahy - v tomto případě platí termín vyhotovení OP ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti

Správní úkony nelze hradit platební kartou.
 

Občanské průkazy

Cestovní doklady s biometrickými údaji

žádost podána dne

stav  podané žádosti

připraveno k převzetí dne

žádost podána dne

stav podané žádosti

připraveno k převzetí dne

11.12.2019 doklad ve výrobě   11.12.2019 doklad ve výrobě  
10.12.2019 doklad ve výrobě   10.12.2019 doklad ve výrobě  
9.12.2019 doklad ve výrobě   9.12.2019 doklad ve výrobě  
5.12.2019 doklad ve výrobě   5.12.2019 doklad ve výrobě  
4.12.2019 doklad ve výrobě   4.12.2019 doklad ve výrobě  
3.12.2019 doklad vyroben 11.12.2019 3.12.2019 doklad vyroben 11.12.2019
2.12.2019 doklad vyroben 11.12.2019 2.12.2019 doklad vyroben 11.12.2019
28.11.2019 doklad vyroben 11.12.2019 28.11.2019 doklad vyroben 11.12.2019
27.11.2019 doklad vyroben 9.12.2019 27.11.2019 doklad vyroben 9.12.2019
26.11.2019 doklad vyroben 9.12.2019 26.11.2019 doklad vyroben 9.12.2019
25.11.2019 doklad vyroben 9.12.2019 25.11.2019 doklad vyroben 9.12.2019
21.11.2019 doklad vyroben 4.12.2019 21.11.2019 doklad vyroben 4.12.2019

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018 najdete zde.
Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018 najdete zde.