Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Převzetí občanského průkazu nebo cestovního pasu

Vyhotovený občanský průkaz/cestovní pas je připraven k převzetí dle výše uvedených termínů na odboru občanskosprávních agend Úřadu městské části Praha 15, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel v úředních hodinách:

v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17.30,
v úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin.

Termíny pro převzetí neplatí v níže uvedených případech:

  • žádost o OP byla podána na jiném úřadě než na Úřadu MČ Praha 15
  • při nutném ověření totožnosti občana prostřednictvím archívu Magistrátu hl. m. Prahy - v tomto případě platí termín vyhotovení OP ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti

Správní úkony nelze hradit platební kartou.
 

Občanské průkazy Cestovní doklady s biometrickými údaji
žádost
podána dne
stav podané
žádosti
připraveno
k převzetí dne
žádost podána
dne
stav podané
žádosti
připraveno
k převzetí dne
03.08.2020 doklad ve výrobě   03.08.2020 doklad ve výrobě  
30.07.2020 doklad ve výrobě   30.07.2020 doklad ve výrobě  
29.07.2020 doklad ve výrobě   29.07.2020 doklad ve výrobě  
28.07.2020 doklad ve výrobě   28.07.2020 doklad ve výrobě  
27.07.2020 doklad ve výrobě   27.07.2020 doklad ve výrobě  
23.07.2020 doklad ve výrobě   23.07.2020 doklad ve výrobě  
22.07.2020 doklad ve výrobě   22.07.2020 doklad ve výrobě  
21.07.2020 doklad vyroben 03.08.2020 21.07.2020 doklad vyroben 03.08.2020
20.07.2020 doklad vyroben 03.08.2020 20.07.2020 doklad vyroben 03.08.2020
16.07.2020 doklad vyroben 29.07.2020 16.07.2020 doklad vyroben 29.07.2020
15.07.2020 doklad vyroben 29.07.2020 15.07.2020 doklad vyroben 29.07.2020
14.07.2020 doklad vyroben 27.07.2020 14.07.2020 doklad vyroben 27.07.2020
13.07.2020 doklad vyroben 27.07.2020 13.07.2020 doklad vyroben 27.07.2020
09.07.2020 doklad vyroben 22.07.2020 09.07.2020 doklad vyroben 22.07.2020


Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018 najdete zde.

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018 najdete zde.