Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Vydávání občanských průkazů během voleb (OP-blesk)

Pátek  26.1.2018     od 13:00 – 21:45
Sobota 27.1.2018   od 08:00 – 14:00

Přinést s sebou 2x foto (4,5 cm x 3,5 cm), originál rodného listu nebo platný řidičský průkaz

Z důvodu ztráty nebo odcizení 100 Kč správní poplatek

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor občanskosprávních agend