Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informace k obnovení provozu mateřských škol

MČ Praha 15 plánuje doporučit ředitelkám mateřských škol obnovit provoz ke dni 25.5.2020.

Toto doporučení bude předloženo Radě MČ Praha 15 ke schválení dne 13.5.2020.
Provoz mateřských škol bude vycházet z Manuálu MŠMT, který byl vydán dne 30.4.2020

Autor článku: oit@praha15.cz Školství