Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Mateřské školy

 

 

Mateřská škola Boloňská (mapa)
Typ příspěvková
Adresa č. p. Boloňská 313, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy
Telefon +420 271 960 801
Fax +420 271 960 801
ředitel Mgr. Dana Petráková
email msbolonska@iol.cz
web stránky www.msbolonska.cz
V působnosti útvaru Odbor školství, kultury a zdravotnictví
Mateřská škola Horolezecká (mapa)
Typ příspěvková
Adresa č. p. Horolezecká 912/12, 102 00  Praha 10 - Hostivař
Telefon +420 274 862 173
Fax +420 274 862 173
ředitel Bc. Gabriela Tvrdková
email mshorolezecka@gmail.com
web stránky www.mshorolezecka.cz
V působnosti útvaru Odbor školství, kultury a zdravotnictví
Mateřská škola Libkovská (mapa)
Typ příspěvková
Adresa č. p. Libkovská 1069/12, 102 00 Praha 10 - Hostivař
Telefon +420 272 920 757
Fax +420 272 920 757
ředitel Mgr. Edita Macibobová
email mslibkovska@volny.cz
web stránky www.mslibkovska.cz
V působnosti útvaru Odbor školství, kultury a zdravotnictví
Mateřská škola Milánská 472 (mapa)
Typ příspěvková
Adresa č. p. Milánská 472, 109 00  Praha 10 - Horní Měcholupy
Telefon +420 274 869 130
Fax +420 274 869 130
ředitel Mgr. Ilona Hulínová - Mihalcová
email ms_milanska472@seznam.cz
web stránky www.ms-skolahrou.cz
V působnosti útvaru Odbor školství, kultury a zdravotnictví
Mateřská škola Slunečnice (mapa)
Typ příspěvková
Adresa č. p. Milánská 473, 109 00  Praha 10 - Horní Měcholupy
Telefon +420 274 867 576
Fax +420 274 869 131
ředitel Mgr.Blažena Kobrová
email ms-slunecnice@ms-slunecnice.cz
web stránky www.ms-slunecnice.cz
V působnosti útvaru Odbor školství, kultury a zdravotnictví
Mateřská škola Parmská 388/I (mapa)
Typ příspěvková
Adresa č. p. Parmská 388, 109 00  Praha 10 - Horní Měcholupy
Telefon +420 274 865 950
Fax +420 271 961 074
ředitel Eva Humhalová
email msparmska@seznam.cz
web stránky www.msparmska.cz
V působnosti útvaru Odbor školství, kultury a zdravotnictví
Mateřská škola Parmská 389/II (mapa)
Typ příspěvková
Adresa č. p. Parmská 389, 109 00  Praha 10 - Horní Měcholupy
Telefon +420 274 865 853
Fax +420 274 865 853
ředitel Bc. Eva Svobodová
email ms_parmska389@seznam.cz
web stránky www.kytickova-materinka.cz
V působnosti útvaru Odbor školství, kultury a zdravotnictví
Mateřská škola Trhanovské nám. (mapa)
Typ příspěvková
Adresa č. p. Trhanovské nám. 441/7, 102 00  Praha 10 - Hostivař
Telefon +420 271 751 088
Fax +420 271 751 088
ředitel Jana Nejedlová
email ms.trhanak@seznam.cz
web stránky www.materska-skola.cz/trhanak
V působnosti útvaru Odbor školství, kultury a zdravotnictví