Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Seznam základních škol

 

Základní škola Hornoměcholupská (mapa)
Typ příspěvková
Adresa č. p. Hornoměcholupská 873, 102 00  Praha - 10 Hostivař
Telefon +420 274 016 523
Fax +420 274 016 553
ředitel Mgr. Jiří Doutnáč
email reditel@hornomep.cz
web stránky www.hornomep.cz
V působnosti útvaru Odbor školství, kultury a zdravotnictví
Základní škola Hostivař (mapa)
Typ příspěvková
Adresa č. p. Kozinova 1000/1, 102 00  Praha 10 - Hostivař
Telefon +420 271 750 631
Fax +420 271 750 630
ředitel Mgr. Blanka Chuchlerová
email reditel.zshostivar@seznam.cz
web stránky www.zshostivar.cz
V působnosti útvaru Odbor školství, kultury a zdravotnictví
Základní škola Křimická (mapa)
Typ příspěvková
Adresa č. p. Křimická 314, 109 00  Praha 10 - Horní Měcholupy
Telefon +420 274 861 974
Fax +420 274 877 820
ředitel Mgr. Ivana Heboussová
email ivana.heboussova@krimicka.cz
web stránky www.krimicka.cz
V působnosti útvaru Odbor školství, kultury a zdravotnictví
Základní škola Nad Přehradou (mapa)
Typ příspěvková
Adresa č. p. Nad Přehradou 469, 109 00  Praha 10 - Horní Měcholupy
Telefon +420 226 806 001
Fax +420 274 860 671
ředitel Mgr. Jan Nosek
email jan.nosek@zsnpr.cz
web stránky www.zsnpr.cz
V působnosti útvaru Odbor školství, kultury a zdravotnictví
Základní škola Veronské nám. (mapa)
Typ příspěvková
Adresa č. p. Veronské nám. 391, 109 00  Praha 10 - Horní Měcholupy
Telefon +420 274 865 039
Fax +420 271 960 513
ředitel Mgr. Jitka Urbánková
email urbankova@zsvn.cz
web stránky www.zsvn.cz
V působnosti útvaru Odbor školství, kultury a zdravotnictví
Základní umělecká škola (mapa)
Typ příspěvková
Adresa č. p. Trhanovské náměstí 129/8, 102 00  Praha - 10 Hostivař
Telefon +420 271 750 392
Fax +420 271 752 344
ředitel Bc. Jiří Stárek
email info@zus-hostivar.cz
web stránky www.zus-hostivar.cz
V působnosti útvaru Odbor školství, kultury a zdravotnictví