Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis do mateřských škol zřizovaných MČ PRAHA 15 pro školní rok 2020/2021

Mateřská škola Webové stránky
MŠ Boloňská 313 www.msbolonska.cz
MŠ Parmská 388 www.msparmska.cz
MŠ Parmská 389 www.kytickova-materinka.cz
MŠ Milánská 472 www.ms-skolahrou.cz
MŠ Slunečnice, Milánská 473 www.ms-slunecnice.cz
MŠ Horolezecká 912 www.mshorolezecka.cz
MŠ Libkovská 1069 www.mslibkovska.cz
MŠ Trhanovské náměstí 7 www.mstrhanak.cz

   

  • Elektronický předzápis bude probíhat online na webových stránkách všech  mateřských škol od 6.4.2020 – 9.4.2020. Žádosti budou k dispozici i v papírové podobě  u hospodářek škol od 6.4.2020.
  • Fyzický zápis se uskuteční v mateřských školách dne 5.5.2020.
  • Školský obvod (spádovost) mateřských škol zřizovaných MČ Praha 15 je celé území MČ Praha 15 (k. ú. Horní Měcholupy a k. ú. Hostivař).
  • Seznamy přijatých dětí pod registračními čísly budou mateřské školy zveřejňovat způsobem obvyklým, počínaje dnem 29.5.2020.
  • Veškeré další informace získáte na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

Základní kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol na školní rok 2020/2021

  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu MČ Praha 15. Tzn. dítě, které dosáhne 5. let do 31.8.2015, až do doby zahájení povinné školní docházky.
  2. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31.8.2016) dosáhne nejméně 4. roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  3. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31.8.2017) dosáhne nejméně 3. roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  4. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které dosáhne nejméně 3. roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31.12.2020), podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  5. Ostatní děti z nespádové oblasti MČ Praha 15 v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy.

Autor článku: oit@praha15.cz Školství