Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

TISKOVÁ ZPRÁVA: Epidemie respiračních onemocnění a chřipky v Praze skončila

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen HSHMP) zaznamenala během uplynulého 12. kalendářního týdne roku 2018, tj. v období od 19. do 25. března, pokles nemocných akutními respiračními infekcemi (ARI) v metropoli na neepidemickou hodnotu.

„Týká se to vše všech věkových kategorií. Nejvyšší pokles hlášené nemocnosti a to o 24 % byl zaznamenán u školních dětí 6 – 14 let. Lze předpokládat, že tento pokles již bude trvalý. Počet respiračních onemocnění vyvolaných viry chřipky bude nadále klesat, na nemocnosti se budou podílet jiné, nechřipkové viry,“ uvádí ředitel HSHMP Jan Jarolímek.

„V loňské sezóně v tuto dobu již byla cirkulace chřipkových virů minimální, letošní sezóna má nejméně 14 denní zpoždění. V této letošní sezóně evidujeme 67 závažně probíhajících onemocnění, které si vyžádaly hospitalizaci na JIP a ARO a bohužel také 17 úmrtí,“ doplňuje Jan Jarolímek.

Níže HSHMP uvádí také 2 grafy s vývojem hlášení ARI za hlavní město Prahu a to v rozdělení podle věkových skupin (první graf) a poté ve srovnání s rokem předchozím (druhý graf) ve 12. týdnu, kde je zřejmý výrazný pokles nemocnosti.

V Praze 26. března 2018


RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

Autor článku: oit@praha15.cz Zdravotnictví

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 514,70kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno