Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor sociální péče

Vykonává a zajišťuje činnosti přenesené Statutem hl. m. Prahy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociální péče. V rámci jednotlivých oddělení poskytuje komplexní poradenskou činnost v souladu s platnými právními normami.

Vedoucí odboru: Ilona Záhorská (pověřená vedením odboru)
Tel.: 281 003 105
Sekretariát: Zuzana Vencovská
Tel.: 281 003 114

Podrobný popis činnosti odboru
 

Dávky sociální péče

Žádosti o poskytnutí dávek ze systému sociální péče uplatňují občané u Úřadu práce ČR.

Kontaktní pracoviště Krajské pobočky ÚP pro hl. m. Prahu pro občany ze správního obvodu MČ Praha 15 a 22 se nachází v budově úřadu MČ Praha 15 na adrese Praha 10, Horní Měcholupy, Boloňská 478/1, 1. patro.

Podrobnosti