Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Sociální služby pro rodiny s dětmi

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v rámci svého programu Včasná pomoc dětem  vytvořila online mapu dostupných služeb rané péče. Mapa se je dostupná na https://ranapece.vcasnapomocdetem.cz/.

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú. Vzdělávací služby, Psychoterapie, Krizová pomoc. Více najdete zde.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor sociální péče