Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor životního prostředí

Podrobný popis činnosti odboru

Máte na zahradě studnu?

Máte na zahradě studnu a používáte vodu z ní na zalévání? Chcete vodu ze studny i nadále využívat? V takovém případě si zkontrolujte, kdy vám vyprší platnost povolení k nakládání s podzemními vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona.

Podrobnosti

Úklid a údržba koryta toku Měcholupský potok

Odbor životního prostředí MČ Praha 15 oznamuje, že v termínu od 2.1.2017 do 13.1.2017 Lesy hl. m. Prahy provádějí úklid a údržbu profilu koryta Měcholupského potoka (retenční nádrž Hornoměcholupská – Plukovníka Mráze zaklenutí) a výřez náletových dřevin.

Podrobnosti

Rozšíření sběru kovových odpadů

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali, že se nám podařilo dosáhnout rozšíření počtu stanovišť na tříděný odpad, která byla doplněna o nádoby určené pro třídění kovových obalů.

Podrobnosti

Úklid a údržbu koryta toku Měcholupský potok

Odbor životního prostředí MČ Praha 15 oznamuje, že v termínu 19.12.2016 až 23.12.2016 Lesy hl. m. Prahy provádí úklid a údržbu koryta toku Měcholupský potok-retenční nádrž a výřez náletových dřevin na pravém břehu retenční nádrže. Dřeviny budou štěpkovány a odvezeny.

Podrobnosti