Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor životního prostředí

Podrobný popis činnosti odboru

Bezplatný zpětný odběr pneumatik

Vážení spoluobčané, níže Vám přinášíme článek, který nám poskytl odbor ochrany prostředí MHMP a jehož účelem je seznámit vás s možností bezplatného odevzdání pneumatik.

Podrobnosti

Svoz vánočních stromků

Volně odložené vánoční stromky u nádob na směsný komunální odpad budou odváženy při pravidelném svozu od 25.12.2015 do konce února 2016.

Podrobnosti

Svoz bioodpadu

Sdělení pro občany, kteří mají uzavřenou smlouvu s Pražskými službami a.s. na sezónní svoz bioodpadu.

Podrobnosti

Pozvánka na společné setkání občanů

Zajímá Vás, co bude s dětským pískovištěm na pozemku p. č. 1818/139 mezi ulicemi Vajdova a Libkovská? Přijďte na společné setkání občanů, kterým není lhostejné okolí svého bydliště.

Podrobnosti